Lisätietoa Autosalpa Sopimuksesta

Osamaksupohjainen rahoitus

Autosalpa Sopimus on osamaksupohjainen rahoitusvaihtoehto. Siksi siinä sovelletaan normaalia luottopäätöskäytäntöä. Sopimus edellyttää kasko- ja liikennevakuutuksen ottamista. Rahoituksen tarjoaa OP Yrityspankki Oyj, Teollisuuskatu 1 B, 00510 Helsinki.

Autosalpa Sopimuksen voi tehdä lähes mihin tahansa uuteen tai vähän ajettuun käytettyyn autoon.

Asiakkaalla vastuu auton ylläpidosta

Asiakkaalla on auton täysi ylläpitovelvoite. Kaikki huollot ja korjaukset on teetettävä Autosalvassa tai Autosalvan määrittelemässä huoltopaikassa, jotta sopimus jatkuu. Huollot eivät sisälly sopimuksen hintaan, mutta voit tehdä autolle erillisen huoltosopimuksen.

Sopimuksen ylittävät kilometrit

Ylimenevät kilometrit laskutetaan hintaan 0,2 € / km sopimuksen päättyessä. 

Sitoudumme ostamaan auton takaisin 

Sitoudumme ostamaan sopimuksen päättyessä auton takaisin sopimukseen kirjatulla takaisinostohinnalla. Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle viimeistään yksi kuukausi ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää, että haluaa myyjän lunastavan auton. Auto on palautettava myyjälle viimeisen erän maksupäivään mennessä.

Autosalpa Sopimus ei vaikuta asiakkaan vastuisiin osamaksusopimussuhteessa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Asiakkaan on maksettava osamaksusopimuksen mukainen kauppahinta kokonaisuudessaan sopimuskauden kuluessa tai sovittava auton lunastuksesta myyjän kanssa ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää. 

Voit lunastaa auton itsellesi milloin tahansa

Asiakkaalla on oikeus lunastaa sopimuksessa mainittu auto itselleen sopimuskauden aikana kulloinkin avoinna olevan velkapääoman määrällä, lisättynä mahdollisilla osamaksusopimukseen perustuvilla viivästyskoroilla ja perintäkuluilla sekä sopimuksen ennenaikaisesti päättyessä perittävällä palkkiolla. 

Autosalpa pidättää oikeuden muutoksiin.

OP Osamaksu Plus takaisinostositoumuksen ehdot:

Myyjä sitoutuu ostamaan Asiakkaalta, OP Yrityspankki Oyj:lle siirretyllä osamaksusopimuksella rahoitetun sopimuksessa mainitulla lunastushinnalla. Asiakkaan on viimeistään 1 kuukausi ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää ilmoitettava Myyjälle, että Asiakas haluaa Myyjän lunastavan auton ja palautettava auto Myyjälle viimeisen erän maksupäivään mennessä.

Mikäli Asiakkaalla on auto takaisinostettaessa maksamatta muita osamaksusopimukseen perustuvia maksueriä kuin viimeinen maksuerä, lunastus edellyttää, että sen yhteydessä sovitaan osamaksukauppalain ja kuluttajasuojalain mukaisesta vapaaehtoisesta tilityksestä. Tilityksessä Asiakkaan hyväksi luetaan auton arvo tilitystä tehtäessä. Tilityksessä OP Yrityspankki Oyj:n hyväksi luetaan maksamaton osuus osamaksurahoituksesta sekä erääntyneiden erien korot.

Tämä sopimus ei vaikuta Asiakkaan vastuisiin osamaksusopimussuhteessa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Asiakkaan on maksettava osamaksusopimuksen mukainen kauppahinta kokonaisuudessaan sopimuskauden kuluessa tai sovittava auton lunastuksesta Myyjän kanssa ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää.

Asiakkaalla on oikeus lunastaa sopimuksessa mainittu auto itselleen sopimuskauden aikana kulloinkin avoinna olevan velkapääoman määrällä, lisättynä mahdollisilla osamaksusopimukseen perustuvilla viivästyskoroilla ja perintäkuluilla sekä sopimuksen ennenaikaisesti päättyessä perittävällä palkkiolla.

Mikäli autolla on ajettu enemmän kuin sopimusajokilometrit, Myyjä on oikeutettu laskuttamaan Asiakkaalta ylikilometriveloitusta 0,20 €/km. Sopimuksen päättyessä kesken sopimuskauden sovelletaan kuukausikohtaisesti laskettavaa sopimuskilometrimäärää, joka saadaan jakamalla sopimuskilometrit sopimuskuukausien määrällä, aina kuluvan kuukauden loppuun laskien, riippumatta siitä minä kuukauden päivänä lunastus suoritetaan.

Auton palautuessa auton luovuttaneeseen liikkeeseen, on se palautettava lyhyt käyttöaika huomioon ottaen normaalissa hyvässä kunnossa ja ilman ulkoisia vaurioita. Auton määräaikaishuollot tulee olla huolto-ohjelman mukaisesti tehtynä Myyjän ohjeistuksen mukaisesti ja huoltokirjan ajantasainen päivämäärän/ajomäärän mukaisesti merkittynä. Asiakas on velvollinen suorittamaan auton mahdollisesta normaaliin hyvään kuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut Myyjän osoittaman laskun mukaan. Normaalin hyvän kunnon määrittämisessä sovelletaan riitatapauksissa tavarantarkistajan lausuntoa. Mahdolliset tavarantarkistajan kustannukset jaetaan osapuolten kesken tasan. Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki autoon kuuluvat varusteet, avaimet ja renkaat auton palautuksen yhteydessä.

Lisäksi autosta on oltava suoritettuna lakisääteiset maksut asiakkaan hallinta-ajalta, esim. ajoneuvovero sekä katsastus oltava voimassa.