Etämyynnin sopimusehdot

Etämyynti

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen liikkeessä. Huutokauppa ei myöskään ole etämyyntiä.

Maksu

Ostaja maksaa ajoneuvon tai tuotteen tilisiirrolla, maksukortilla tai rahoituksella luovutuksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu.  

Peruutusoikeus

Etämyyntinä tehty kauppasopimus on oikeus purkaa 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika lasketaan kauppasopimukseen merkitystä päivämäärästä. Peruuttaminen tulee tehdä kirjallisena alla olevaan osoitteeseen:

Autosalpa Oy
Veli-Matti Kalpa
Kaitilankatu 1
45120 Kouvola

Ostajan vastuut

Ostaja vastaa palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, käytöstä johtuvasta arvon alenemisesta ja toimituskuluista. Ajoneuvo tai tuote tarkistetaan palautuksen yhteydessä, ja sen tulee olla samassa kunnossa kuin se on ollut ostajalle luovutettaessa. Ostaja palauttaa ajoneuvon siihen toimipisteeseen, josta se on luovutettu. Palautuksesta aiheutuneita matkakuluja ei korvata ostajalle.

Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa huomataan palautuksen jälkeen puutteita, jotka ovat syntyneet ostajan hallussa, on Autosalvalla oikeus hakea arvon alenemisesta aiheutunut korvaus ostajalta.

Kauppasuorituksen palautus

Autosalpa palauttaa ostajalle kaikki ostajalta saadut suoritukset viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen ja ajoneuvon tai tuotteen palautuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvo tai tuote on rahoitettu osamaksulla, vähennämme palautettavasta suorituksesta mahdollisesti jäljellä olevan luoton määrän ja siihen liittyvät kustannukset. Palautus suoritetaan samalla maksutavalla, jota ostaja on käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu. Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.

Jos Autosalpa huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Autosalvalla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

Riitatilanteet

Ensisijaisesti riitatilanteet pyritään ratkaisemaan Autosalvan ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.