Arvot ohjaavat

Arvot kertovat siitä, millaista toimintaa meillä arvostetaan ja millainen yhtiö olemme. Arvot ohjaavat jokaisen salpalaisen valintoja ja tekemisiä, jokainen päivä.

Parhaita siinä mitä teemme

Haluamme olla Suomen parhaita siinä, mitä me teemme. Siksi meillä arvostetaan tekemistä ja aloitteellisuutta. Haluamme olla myös alamme edelläkävijä: se, johon alamme muita yrityksiä verrataan. Siksi vaadimme itseltämme ja toisiltamme vähän enemmän. Tavoitteemme saavutetaan tekemällä ja olemalla rohkea, ei himmailemalla, odottamalla tai puhumalla.

Tehdään se mitä luvataan

Haluamme olla tunnettuja siitä, että meillä asiat tehdään loppuun asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos lupaamme jotain, me myös pidämme lupauksen. Jokainen annettu lupaus on tärkeä, riippumatta siitä kenelle lupaus on annettu.

Reilusti ja oikealla asenteella

Olemme perheyritys ja haluamme menestyä vielä monen sukupolven ajan, vaalien samalla Autosalvan henkeä. Meillä jokainen on omalta osaltaan omalla käytöksellään vastuussa siitä, että tuo henki säilyy. Käytännössä tämä tarkoittaa:

  • vahvaa moraalia, oikean ja väärän erottamista
  • toisen huomioimista ja kunnioittamista
  • hyviä käytöstapoja: tervehtimistä ja kiittämistä
  • pilkettä silmäkulmassa
  • naurua silloin kun naurattaa ja lohduttavaa sanaa silloin, kun sen aika on
  • kykyä tehdä oikea ratkaisu silloinkin, kun se ei ole helpoin tie.

Ylpeästi salpalainen

Olemme kaikki oman alamme huippuosaajia. Ammattilaisina tiedämme, että se mitä osaamme tänään, ei riitä enää huomenna. Siksi ylläpidämme ja kehitämme osaamistamme aktiivisesti, ymmärtäen sen, että parhaat oppivat toisiltaan. Ammattilaisina arvostamme myös kaikkien muiden salpalaisten osaamista ja heidän tekemäänsä työtä yrityksemme eteen. Menestyksemme rakentuu halustamme ja kyvystämme tehdä töitä tuloksellisesti yhdessä. Kun me kaikki osaamme työmme hyvin, voimme olla tekemisestämme ja Autosalvasta ylpeitä.