Autosalpa Klubin ehdot

Autosalpa Klubi on kanta-asiakasjärjestelmä, jonka jäsenet saavat tuote- ja palveluetuja autoilun hankintojen keskittämisestä Autosalpa-ryhmään.

 

 

1.       Liittyminen Autosalpa Klubiin

Autosalpa Klubin jäseneksi voi liittyä, kun ostaa auton Autosalpa-ryhmästä. Auto voi olla minkä merkkinen tahansa, uusi tai käytetty.

Autosalpa Klubilaisen samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi liittyä klubiin, jos hänellä on auto, jonka käyttäjäksi, haltijaksi tai omistajaksi hänet on merkitty Traficomiin.  

Lisäksi Autosalpa järjestää satunnaisesti kampanjoita, joiden yhteydessä tarjotaan mahdollisuutta liittyä Autosalpa Klubiin ilman ostovelvoitetta.

 

2.       Klubiedut

Kaikki kohdassa yksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja samoihin etuihin riippumatta siitä, millä tavalla he ovat liittyneet Autosalpa Klubiin. Klubiedut löytyvät Autosalpa Klubin sivuilta: www.autosalpa.fi/klubi

 

3.       Klubijäsenyyden säilyminen

Jotta klubijäsenyys säilyy, on klubilaisen teetettävä Autosalpa-ryhmästä ostamansa auton huolto vuosittain Autosalpa-ryhmässä. Jos jäsen on liittynyt jossain muussa kuin auton oston yhteydessä klubiin, on hänen teetettävä liittymisen yhteydessä ilmoitetun auton huolto vuosittain Autosalpa-ryhmässä.

Jäsenyys on sidottu aina Autosalpa-ryhmästä ostetun tai liittymishetkellä ilmoitetun auton tietoihin. Mikäli klubilaisen hallintasuhde Autosalpa-ryhmästä ostettuun tai liittymishetkellä ilmoitettuun autoon päättyy, myös Autosalpa Klubin jäsenyys päättyy.

Auton huollolla tarkoitetaan valmistajan huolto-ohjelman mukaisia määräaikaishuoltoja sekä vuosihuoltoa. Muu korjaamokäynti esimerkiksi auton korjaus tai renkaidenvaihto ei ole huoltokäynti.

 

4.       Asiakastietojen käsittely

Autosalpa käsittelee asiakastietoja Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimuksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta. Sähköiseen suoramainontaan ja profilointiin pyydetään aina asiakkaalta kirjallinen suostumus.

 

5.       Klubijäsenyyden irtisanominen

Klubilainen voi sanoa Autosalpa Klubin jäsenyytensä irti milloin tahansa ilmoittamalla siitä Autosalpaan. Autosalpa Klubiin liittyvät kysymykset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

 

Autosalpa-ryhmällä tarkoitetaan Autosalpaa, Vaihto-Autosalpaa ja Iso Autohuoltoa (Uusi Autohuolto).